BUDAPEST
NEW YORK

Ki áll a Kuruc.info mögött?

Bartus László, az Amerikai Magyar Népszava Szabadság főszerkesztőjének levele Szilágyi Ákoshoz, a New York Polgári Kör vezetőjéhez.   2008.08.24.

T. Szilágyi Ákos!

 

Ön rendszerint bátor kiállású, vagabund embernek mutatja magát, ebből feltételezem, hogy egyenes kérdesekre egyenes válaszokat ad, nem rejtőzködik, és arrol is igyekezett meggyőzni, hogy Ön állítólag mindig igazat mond.

Ez késztet arra, hogy néhány kérdést ezuttal nemcsak magánlevélként, hanem kvázi újságírói minőségémben, válaszának közlési szándékával is feltegyek. A Connecticut-ben nagyon rövid időn belül másik szerveren újraindult kuruc.info egyik cikkében olyan részleteket közölt, melyeket csak Öntől tudhatnak, magánlevelezésünkből származnak, illetve a stilus alapján maga a szerző sem kérdeses, hogy Ön az. Ezuttal nem - Önök számára nyilván megtisztelő - átvételről van szó, hanem közvetlen szerzői munkáról. A kérdésem az, hogy mióta, milyen gyakran szerzője a kuruc.info-nak? Miert nem vállalja névvel is az információit egy ilyen bátor kiállású, vagabund ember? A másik pedig az, hogy a kuruc.info-nak hány szervert tartanak Önök készenlétben, ahova az elmenekülhet az egymást követő bezárások elől? Mennyire jelent állando készenlétet a kuruc.info szerverének biztositasa? Stb..

Természetesen nem kötelező válaszolni, csak arra kérem, ha válaszol, az igazat mondja. Méltatlan lenne egymás etetése, manipulálása. Beszeljunk nyiltan, egyenesen egymással. Ha őszintén akar beszélni ezekről, kész vagyok a részleteket is bemutató interjút készjteni Önnel. Feltételezem, hogy Ön szerint a kuruc.info hasznos és fontos dolog, amit tesz az nemcsak áldásos, hanem törvényes is. Ezért nincs oka arra, hogy titkolozzon.

Válaszát várva, üdvözlettel, Bartus László

           ***

Ami nem öl meg, az megerősít ...                                                   

 Válasz Bartus Lászlónak, az Amerikai Magyar Népszava Szabadság főszerkesztőjének     2008. 08.25.

T. Bartus László!

 

Megtisztelő sorait s bizalmát nagyra értékelem..

Ezzel együtt azonban megkérném, hogy a jövőben  mellőzze mindenfajta előjelű minősítésemet.

A Kuruc.info-ról, érdemi informaciókat a szerk@kuruc.info címen kaphat. Addig azonban az alábbi  kérdésekre gyűjtse csokorba válaszait! Kinek a megbízásából probálja szétverni New York tisztességes magyarságát, kik pénzelik Önt és lapját?. Hány és milyen cég vette meg pár évvel ezelőtt volt tulajdonosától? Mi az offshore cég neve és melyik országban van bejegyezve? Hol és hány szerveren fut a nepszava.com oldal?  Amig ezek az adatok nem válnak nyilvánossá, kétlem, hogy a kurucok szóba állnának Önnel. Valamit valamiért.

Mivel nemcsak magánlevélként, hanem kvázi újságírói minőségében, válaszomnak közlési szándékával is tette fel kérdéseit, így gondolom, a levele és arra adott válaszom általam történő közlése ellen sincs kifogása.

Mindjárt az elején el kell szomorítsam. Köztünk folyt magánlevelezésről  nincs tudomásom. Pusztán az Ön hazug írásának helyreigazítása ügyében voltam kénytelen megszámlálhatatlan, hivatalos levélváltásba bonyolódni Önnel. Nem tudom  melyik  cikkről beszél, de lényegtelen is, mert én  nem vagyok és soha nem is voltam szerzője a Kurucnak.

Amit a múltban az én nevemmel hoztak le, az – ön  számára sem titok – átvett írás volt. Ha én  szignáltam  a  polgári  kör  oldalán, hát az én nevemmel is került  fel a Kurucra. 

Az “újraindult kuruc.info egyik cikkében olyan részleteket közölt, melyeket csak Öntől tudhatnak”, a “stilus alapján maga a szerző sem kérdeses, hogy Ön az”.

Még a  Kurucra került cím is ismerős: “Nem repült a New York Polgári Kör- helyreigazítás”. Ezt a rólunk állított valótlanságok és szándékosan alantas csúsztatások korrigálására tette fel  Ön a Nepszava.com oldalára. Vagy Ön is a Kuruc.info szerzője?

Én két okból nem vagyok az.

Egyfelől, nem kívánom a Polgári körök mozgalmát hírbehozni szándékozók (lásd: tükör ) rágalmainak bármi alapot is szolgáltatni.

Másfelől, néhány dologban nekem is vannak nézeteltéréseim a Kuruccal. De lévén ez  az egyetlen portál, amely bátran és  részrehajlás nélkül  bírál  minden oldalt az elkövetett “turpisságaiért”, ezért fontosabbnak  tartom elismerni létezésének jogosságát az oly sokáig nélkülözött szólásszabadság  szent nevében.

Sajnos másodízben is el kell szomorítsam. “Bizonyos társaságokban” ,ahol az Ön által nemes egyszerúséggel csak fasisztáknak (magunk között csak tisztességes, hazájukért és  nemzetükért  dolgozó magyar emberek)  kikiálltott  urak gyűlnek össze  (még  olyan is van köztük, akit mindketten közelről ismerünk)  azt beszélik, hogy a Kuruc megtalálta azokat a támogatókat, akik hajlandók és képesek is biztosítani zavartalan  működését akár itt az USA-ban, akár szeretett földgolyónk bármely pontján.

Ezek között az urak között jó nevű ügyvédekről és kiváló számítástechnikai szakemberekről is lehet hallani, akik éppen a Kuruc üldözése okán ajánlották fel  segítségüket. A Kuruc  költségeit logikusan két csoportra lehet osztani. Kiadások merülnek fel az oldal futtatását kiszolgáló személyek költségének megtérítésére. Gondolom, a lap szerzői és technikai  karbantartói is majdnem ingyen dolgoznak, de azért akadnak operációs  költségek, melyek kikerülhetetlenek.

A szerverbérlések jelenthetik a másik csomagot. Az említett urak és szakemberek dafke is megteszik, hogy biztosítsák a zavartalan  működést. A támogatás bőségesen  megtérül azzal az örömmel, hogy többet nem áll le kedvenc oldaluk. Annyi szervert bérelnek amennyit csak akarnak. Én is annyit bérelnék.

Az üldöztetésből fakadóan nyilván exponenciálisan nő a Kuruc támogatottsága otthon  és külföldön is, aminek vélhetően anyagi vonzatai is vannak. Ne felejtsük el, egy  rendkivül  népszerű oldalról van szó.

Ráadásul, minden leálláskor indítandó alkotmányos perek (most zajlanak, ha jól tudom) újabb és újabb fegyvert adnak a kezükbe. 

Külön jó hír a Kurucnak, hogy a szerver cégek általában visszafizetik a lezárt  fogyasztónak azt a hónapot, amelyben  megszakították a szolgáltatásukat, így  minél gyakrabban kergetik el őket, annál olcsóbb lesz az  üzemeltetes.

Ezt már előbb is kitalálhatták volna az ellenségei, de jobb későn mint soha, nem igaz? Ezt a vonalat követve töprengek el azon, hogy nem lehetetlen, hogy a Kuruc ellenségei közt saját beépített emberei vannak? Az ön balul elsülő támadásai kedvezni látszanak a Kurucnak. Ön kérdez engem, tehát én is kérdezem önt: Ön nem a Kurucnak dolgozik titokban?  

 Ha egy évben csak 12-szer kergetik őket új szerverre az azt  jelenheti, hogy  a Kuruc gyakorlatilag  ingyen üzemel majd. Nem mindenütt akad egy ellensége aki majd  “levágja” a távolságot, besomfordál az üzemeltetőhöz, mindenféle tőről metszett ostobaságokkal, hogy aztán saját magát tegye nevetségessé egy rádiós műsort (Klubrádió-Kontra) követően.

A közelmúlt példái is igazolják, hogy egy magyar ügyet szolgáló produkció támogatására sikeresen lehet mozgósítani az amerikai magyarságot. Méltán számithat  a Kuruc is hasonló összefogásra..

Nem csak “népszavák”  jelennek meg ebben az országban magyarul. Sőt, jobbára – hála  Istennek  - más, magyarabb orgánumok is. Van  múltja és bázisa is a tisztességnek, a hazaszeretetnek a magukfajták elől emigrációba kényszerült amerikai magyarság köreiben.

A jog és igazságszolgáltatás ebben az országban még mindig működni látszik.

 Nem hiszem, hogy sokáig menne az a minden jogalapot nélkülözoő partizánmunka amelyet maguk folytatnak. Idáig nem figyelt fel az alkotmányjogi bíróság erre a tevékenységre, de egy komolyabb súlyt képviselő magyar jogi procedúra botrányok sorozatával járhat, akár az amerikai belpolitikán belül is.  Nyert per esetén a megteremtett jogprecedens teljes védelmet adhat többek közt a Kuruc.infónak a digitális szólásszabadság terén is. A Kuruc ellenségeinek egy része tehát nekik dolgozik. Ön is Bartus úr?

 Fenyegetésekkel és ellehetetlenítések beígérgetésével nem sokáig lehet itt mutatványozni. Elég csak egy szolgáltató, amely lázadni fog és máris political extortion (hogy Ön is értse – politikai zsarolás) főbenjáró bűnéért eljárás indulhat az amerikai alkotmány első toldalékát megsértők ellen anélkül, hogy ezt az eljárást a Kuruc támogatóinak kellene megtenni. Minél többször zárják hát le őket ezen a módon, annál nagyobb az esélye annak, hogy erre minél hamarabb sor kerül.

Ez  itt még mindíg jogállam. Tudom, hogy a diktatúrához szokott, az azt naponta visszasírók számára ezt kényelmetlen sőt egyenesen bosszantó hallani, de ez van. Aki a jog megkerülésével végzi dolgát, az törvénysértő. Előbb-utóbb ő húzza a rövidebbet  még akkor is, ha úgy gondolja – ősi beidegződésből -, hogy rá semmi földi törvény nem vonatkozik.

 Az emberiség  már rég megszűnt volna létezni, ha csodálatos önvédelmi mechanizmusaival nem óvja meg saját magát a létének biztonságára törőktől.                                                                                                                  

Checks and balances.

Ez a politikában is ismeretes, mint védelmi rendszer, mint a „checks and balances” doktrína. Ha nem olvasott volna Baron de Montesquieu-tól a doktrina lefektetőjétől, akkor itt az ideje, hogy lássák mekkora szolgálatot tesznek munkájukkal, ellenségeiknek, köztük a  Kurucnak is.

Zárszóként tehát még egyszer el kell keserítenem. Nekem úgy tűnik, hogy a Kuruc óriásit profitált ebből a leállítási hadjáratból. Minél többet tornáztatják, annal  izmosabb lesz.

Ami nem öl meg, az megerősít ...

 

Üdvozlettel,  Szilágyi Ákos